Sivu 1/2

Poimintoja tulevasta :D

Lähetetty: Ti 19.03.2013 13:03
Kirjoittaja haapajarvi
http://www.urheiluilmailuopisto.fi/mate ... L_M3-4.pdf
Törmäsimpä kyseiseen dokumenttiin - pari lainausta:
"
3.1.2
...

Hakijalla, joka hakee harrastemekaanikon lupakirjaa moottorittoman ilma-aluksen huoltoon, on oltava edellä mainittuja oppiaineita sisältävä vähintään 80 oppitunnin huoltajakoulutus tai hänen on muutoin osoitettava, että hänellä on vastaavat tiedot.
"
Huh!!!

3.1.3 Kokemus
Hakijalla, joka hakee harrastemekaanikon lupakirjaa, on oltava vähintään kahden vuoden ja vähintään 500 työtunnin huoltokokemus harrasterakenteisista tai
"
Huh toi 500h tulee muuten oleen aika moinen homma osoittaa, ison kerhon missä on paljon koneita aktiivinen huoltaja saataa saada vaatimuksen kasaan muutamassa vuodessa - entä pienet kerhot?

"
5.2 Omistajahuoltajan oikeudet rajoittuvat määräaikaishuoltoihin ja pieniin vika- ja vauriokor-jauksiin, joihin ilma-aluksen tai siihen kiinnitetyn varusteen tyyppihyväksynnän haltija tai valmistaja on antanut ohjeet tai joihin on yleisesti hyväksytyt tai Liikenteen turvallisuusviras-ton hyväksymät huolto-ohjeet. Omistajahuoltaja ei voi antaa huolto-todistetta vuositarkastuk-sesta.
"
Huh - siis pitää ola vähintään Harrastemekanikko, jotta saa vuositarkastuksen tehdä.


"
6.5 Huoltomekaanikko tai harrastemekaanikko on velvollinen pitämään kirjaa saamastaan koulutuksesta sekä henkilökohtaista huoltotyöpäiväkirjaa viimeaikaisen työkokemuksensa ja/tai valvotun työharjoittelunsa tosittamiseksi. Huoltotyöpäiväkirja voi sisältää kopiot huolto-asiakirjoista tai olla erillinen kirjanpito, josta selviää seuraavat tiedot:
"

Pitää varmaan aloittaa heti ja kirjata vanhatkin tunnit ylös...


6.6 Harrastemekaanikko ei saa käyttää oikeuttaan huoltotodisteen antamiseen, ellei hän ole tehnyt edeltävän kahden vuoden ajanjaksolla vähintään kahta huoltotodisteen antamista tai lentokelpoisuuden tarkastusta, joiden suorittamiseen hän on lupakirjansa perusteella oikeutet-tu. ....
"
Eli Oman koneen huoltaminen ei riitä edes harrastemekanikon oikeuksien ylläpitoon :(

.... Ja muitakin kauheuksia sielä oli - lukekaa ja kauhistelkaa - jotain tarvii tehdä...
Siirtymä säännökset hiukan auttaa :D

-Juha

Re: Poimintoja tulevasta :D

Lähetetty: Ti 19.03.2013 19:15
Kirjoittaja viper
Todella huolestuttavaa :( Purjelennon tulevaisuus näyttää melko mustalle kun yhdistää tulevat koulutusvaatimukset ja nuo huoltovaatimukset siihen, että jo nykyisin on todella vaikea saada porukkaa mukaan purjelentoharrastukseen.

Re: Poimintoja tulevasta :D

Lähetetty: Ti 19.03.2013 22:17
Kirjoittaja Markku Hiedanpää
Nyt kannattaa lukea PEL M3-4 kokonaan, varsikin seuraava kohta;

5.3 Omistajahuoltajalla on edellä kohdassa 5.2 mainittua laajempi oikeus tehdä itsenäisesti huoltoja kohdan 5.1 c) mukaiselle ilma-alukselle, jos hänellä on kyseiseen ilma-alusryhmään, huoltotoimenpiteeseen, rakennemateriaaliin tai laitteisiin riittävä koulutus, kokemus ja taito. Huoltotoimenpiteitä, joihin tulee olla lisäkoulutus, ovat muun muassa vuositarkastukset, punni-tukset, pelastusvarjon pakkaus, eri rakennemateriaalien vauriokorjaukset ja laitehuollot. Omis-tajahuoltaja saa tehdä näitä toimenpiteitä vain saamansa koulutuksen laajuuden mukaisesti ja kokemuksensa ja taitonsa puitteissa. Hankitusta koulutuksesta on oltava koulutustodistus, jonka kopio on lähetettävä Liikenteen turvallisuusvirastolle. Omistajahuoltaja ei kuitenkaan tämän kohdan perusteella saa tehdä suuria muutostöitä, perushuoltoja ja peruskorjauksia, eikä suuria vika- ja vauriokorjauksia.

Eli omistajahuoltajalla säilyy oikeus huoltaa omistamaansa tai käytössään olevaa purjelentokonetta aiempien oikeuksien puitteissa (ns. Miukun lista), harrastemekaanikon oikeuksia tarvitaan vasta kun tehdään huoltotöitä toisen omistamaan purjelentokoneeseen.

Olen näillä näkymin lupautunut kertomaan ao. määräyksestä ja kansallisia huoltotoimintavaatimuksia koskevasta AIR M1-5 määräysluonnoksesta 30.3 (väärän päivämäärän korjaus MH) Seinäjoelle SUIO:n puitteissa. Tervetuloa ;-)

Re: Poimintoja tulevasta :D

Lähetetty: Ke 20.03.2013 09:00
Kirjoittaja jkettu
Markku Hiedanpää kirjoitti:...Olen menossa kertomaan ao. määräyksestä ja kansallisia huoltotoimintavaatimuksia koskevasta AIR M1-5 määräysluonnoksesta 30.4 Seinäjoelle SUIO:n puitteissa. Tervetuloa ;-)
Pahus, ei pääse. Luentomateriaalit tullee julkiseen jakeluun jossain vaiheessa? Kiitokset jo etukäteen!

Re: Poimintoja tulevasta :D

Lähetetty: Ke 20.03.2013 09:25
Kirjoittaja Markku Hiedanpää
Katso: http://www.urheiluilmailuopisto.fi/mate ... 1_2013.pdf

Korjaus: luentopäivämääräksi on suunniteltu 30.3.2013 eli luento ei ole vappuna ;-)

Re: Poimintoja tulevasta :D

Lähetetty: Ke 20.03.2013 11:40
Kirjoittaja haapajarvi
Markku Hiedanpää kirjoitti: Olen näillä näkymin lupautunut kertomaan ao. määräyksestä ja kansallisia huoltotoimintavaatimuksia koskevasta AIR M1-5 määräysluonnoksesta 30.3 (väärän päivämäärän korjaus MH) Seinäjoelle SUIO:n puitteissa. Tervetuloa ;-)
Mikä tilaisuus, missä , koska (kello)?? Mainostaa voi!!!

-Juha

Re: Poimintoja tulevasta :D

Lähetetty: Ke 20.03.2013 11:41
Kirjoittaja viper
Markku Hiedanpää kirjoitti:Nyt kannattaa lukea PEL M3-4 kokonaan, varsikin seuraava kohta;

5.3 Omistajahuoltajalla on edellä kohdassa 5.2 mainittua laajempi oikeus tehdä itsenäisesti huoltoja kohdan 5.1 c) mukaiselle ilma-alukselle, jos hänellä on kyseiseen ilma-alusryhmään, huoltotoimenpiteeseen, rakennemateriaaliin tai laitteisiin riittävä koulutus, kokemus ja taito. Huoltotoimenpiteitä, joihin tulee olla lisäkoulutus, ovat muun muassa vuositarkastukset, punni-tukset, pelastusvarjon pakkaus, eri rakennemateriaalien vauriokorjaukset ja laitehuollot. Omis-tajahuoltaja saa tehdä näitä toimenpiteitä vain saamansa koulutuksen laajuuden mukaisesti ja kokemuksensa ja taitonsa puitteissa. Hankitusta koulutuksesta on oltava koulutustodistus, jonka kopio on lähetettävä Liikenteen turvallisuusvirastolle. Omistajahuoltaja ei kuitenkaan tämän kohdan perusteella saa tehdä suuria muutostöitä, perushuoltoja ja peruskorjauksia, eikä suuria vika- ja vauriokorjauksia.

Eli omistajahuoltajalla säilyy oikeus huoltaa omistamaansa tai käytössään olevaa purjelentokonetta aiempien oikeuksien puitteissa (ns. Miukun lista), harrastemekaanikon oikeuksia tarvitaan vasta kun tehdään huoltotöitä toisen omistamaan purjelentokoneeseen.

Olen näillä näkymin lupautunut kertomaan ao. määräyksestä ja kansallisia huoltotoimintavaatimuksia koskevasta AIR M1-5 määräysluonnoksesta 30.3 (väärän päivämäärän korjaus MH) Seinäjoelle SUIO:n puitteissa. Tervetuloa ;-)
Kiitos selvennyksestä Markku :D Tilanne ei siis olekkaan varsinaisesti muuttunut aiemmista tiedoista. Ensimmäisellä silmäilykerralla jäi tuo kohta lukematta :wink:

Re: Poimintoja tulevasta :D

Lähetetty: Ke 20.03.2013 14:39
Kirjoittaja Markku Hiedanpää
Etelä-Pohjanmaan Ilmailukerho ry ja Suomen Urheiluilmailuopisto järjestävät 30.3.2013 klo 12:00 – 15:00 ilmailukerhon huoltotiloissa Seinäjoen lentoasemalla luennon, jossa käsitellään 1.1.2013 muuttuneita PEL M3-4 ”Ilma-alushuoltajan kansallisia vaatimuksia” ja valmisteilla olevaa ilmailumääräystä AIR M1-5 ”Ilmailuvälineiden kansalliset huoltotoimintavaatimukset”.
Luennoitsija Markku Hiedanpää.

Liitemateriaali:
Luentomateriaali: http://www.urheiluilmailuopisto.fi/mate ... 1_2013.pdf ja
PEL M3-4: http://www.urheiluilmailuopisto.fi/mate ... L_M3-4.pdf
Trafi Asiointipalvelu kts: http://www.trafi.fi/ilmailu/henkiloluva ... _lupakirja

Re: Poimintoja tulevasta :D

Lähetetty: Ke 20.03.2013 15:24
Kirjoittaja SUIO official
Kuten Miuku tuossa jo selvensikin niin kannattaa lukea koko määräys ja varsinkin mennä kuuntelemaan Miukun esitys Seinäjoelle 30.3.. Pyrimme saamaan harrasteilmailija Hiedanpään esittämään tämän huoltotoimintamääräyksen kansanomaisesti eri huoltotapahtumiimme.
Seinäjoen tapahtumasta 30.3. tuli pyyntö kerholta ja Opisto reagoi tilanteeseen järjestämällä tilaisuuden. Aikaa markkinointiin ei ole jäänyt paljon, mutta uskon puskapuhelimen voimaan ja esimerkiksi tämän Pulinajakson voimaan. Kyllä tilaisuuksia kuulla tästä asiasta järjestetään jatkossakin. Joskus vaan tuntuu, että vaikka kuinka järjestää tilaisuuksia niin kohta joku sanoo "kun ei ole tiedotettu". Hyvänä esimerkkinä PartM.

terveisin

Sakari Kuosmanen
Suomen Urheiluilmailuopisto

Re: Poimintoja tulevasta :D

Lähetetty: Ke 20.03.2013 15:42
Kirjoittaja haapajarvi
SUIO official kirjoitti: Aikaa markkinointiin ei ole jäänyt paljon, mutta uskon puskapuhelimen voimaan ja esimerkiksi tämän Pulinajakson voimaan.
Okay yritän välittää tietoa Kauhavan suuntaan...
Mutta laittakaa, nyt jotain joko SUIO:n tai EPIK:n sivuillekin :D

-Juha

Re: Poimintoja tulevasta :D

Lähetetty: Ke 20.03.2013 17:51
Kirjoittaja SUIO official

Re: Poimintoja tulevasta :D

Lähetetty: Ti 26.03.2013 15:54
Kirjoittaja kmarkkuv
SUIO official kirjoitti:Tässä vastaus pyyntöön.

http://www.urheiluilmailuopisto.fi/Miuku_PELM3_4.htm

saku
Selkeyttävää mutta, tyhmä kun olen, en aivan ymmärtänyt.....

Vaikuttaisi siltä että NS. Miukun listasta ei tässä ole mitään apua, vai käsitinkö väärin.
melko kova homma muutoin täyttää tuon lomakkeen LU3155 02/13 sarakkeet.
Kaikkien huoltokuittausten kaiveleminen kaikista huoltamistani koneista viimeisen parinkymmenen vuoden ajalta ei ole pikku juttu.
Ja nuo tuntihyvitykset, punnitus 5h, vuosihuolto 15h pitkälti saa keräillä että 500h täyttyy.
toivottavasti olen käsittänyt jotenkin väärin.

Markku

Re: Poimintoja tulevasta :D

Lähetetty: Ti 26.03.2013 19:23
Kirjoittaja Matts
Ja nuo tuntihyvitykset, punnitus 5h, vuosihuolto 15h pitkälti saa keräillä että 500h täyttyy.
Ja suurin osa koneista joita olen huoltanut (viimeisen 40 v. aikana) on myyty jo kauan sitten :?

Re: Poimintoja tulevasta :D

Lähetetty: Ti 26.03.2013 19:34
Kirjoittaja kmarkkuv
Matts kirjoitti:
Ja nuo tuntihyvitykset, punnitus 5h, vuosihuolto 15h pitkälti saa keräillä että 500h täyttyy.
Ja suurin osa koneista joita olen huoltanut (viimeisen 40 v. aikana) on myyty jo kauan sitten :?
Niinpä juuri, miten toteen näytän OH-U220:lle tekemäni huollot. Kone myyty saksaan ja ainoat huoltotositteet koneen mukana menneissä matkapäiväkirjoissa. Eikä ole helppoa kaivella niitäkään vuosihuoltokuittauksia jotka ovat kerhomme jo myymissä koneissa.

Nyt ei tunnu ihan reilulta.

Markku

Re: Poimintoja tulevasta :D

Lähetetty: Ti 26.03.2013 20:16
Kirjoittaja Markku Hiedanpää
kmarkkuv kirjoitti:
SUIO official kirjoitti:Tässä vastaus pyyntöön.
Vaikuttaisi siltä että NS. Miukun listasta ei tässä ole mitään apua, vai käsitinkö väärin.
melko kova homma muutoin täyttää tuon lomakkeen LU3155 02/13 sarakkeet.
Kaikkien huoltokuittausten kaiveleminen kaikista huoltamistani koneista viimeisen parinkymmenen vuoden ajalta ei ole pikku juttu.
Ja nuo tuntihyvitykset, punnitus 5h, vuosihuolto 15h pitkälti saa keräillä että 500h täyttyy.
toivottavasti olen käsittänyt jotenkin väärin.
Omistajahuoltaja saa tehdä koneelleen sen mitä aiemminkin (eli sen mitä on listalle ilmoittanut), jos haluaa harrastemekaanikon lupakirjan ja oikeuden tehdä huoltoja myös muiden omistamiin koneisiin, pitää tosittaa kokemus ao. hakemuksen yhteydessä.

Miuku

Re: Poimintoja tulevasta :D

Lähetetty: To 28.03.2013 09:41
Kirjoittaja kmarkkuv
Markku Hiedanpää kirjoitti: Omistajahuoltaja saa tehdä koneelleen sen mitä aiemminkin (eli sen mitä on listalle ilmoittanut), jos haluaa harrastemekaanikon lupakirjan ja oikeuden tehdä huoltoja myös muiden omistamiin koneisiin, pitää tosittaa kokemus ao. hakemuksen yhteydessä.
Miuku
Nyt jo lähes ymmärsin.
Vielä pieni tietämättömyys kuitenkin punnituksista, saako kaverin koneen edelleenkin punnita vai tarvitaanko siihen harrastemekaanikon lupakirja?

Markku

Re: Poimintoja tulevasta :D

Lähetetty: To 28.03.2013 11:09
Kirjoittaja Markku Hiedanpää
kmarkkuv kirjoitti:
Markku Hiedanpää kirjoitti: Omistajahuoltaja saa tehdä koneelleen sen mitä aiemminkin (eli sen mitä on listalle ilmoittanut), jos haluaa harrastemekaanikon lupakirjan ja oikeuden tehdä huoltoja myös muiden omistamiin koneisiin, pitää tosittaa kokemus ao. hakemuksen yhteydessä.
Miuku
Nyt jo lähes ymmärsin.
Vielä pieni tietämättömyys kuitenkin punnituksista, saako kaverin koneen edelleenkin punnita vai tarvitaanko siihen harrastemekaanikon lupakirja?
Markku
Vain oman tai käytössään olevan koneen (kerho tai kimppa) voi punnita omistajahuoltajana. Muuten tarvitaan harrastemekaanikkoa.

Miuku

Re: Poimintoja tulevasta :D

Lähetetty: To 28.03.2013 11:17
Kirjoittaja kristian
Ymmärtääkseni mikään ei estä punnitsemasta kaverin konetta vaikka kerran viikossa. Vasta punnitustodistuksen kirjoittamiseen tarvitaan se mekaanikko. Kaikissa koneissa ei tarvitse kirjoittaa uutta punnaria kalenterijaksoissa. Luojan kiitos.

Re: Poimintoja tulevasta :D

Lähetetty: To 28.03.2013 19:41
Kirjoittaja Markku Hiedanpää
kristian kirjoitti:Ymmärtääkseni mikään ei estä punnitsemasta kaverin konetta vaikka kerran viikossa. Vasta punnitustodistuksen kirjoittamiseen tarvitaan se mekaanikko. Kaikissa koneissa ei tarvitse kirjoittaa uutta punnaria kalenterijaksoissa. Luojan kiitos.
Näinhän se on ;-)
(jos harrastus on punnitseminen)

Re: Poimintoja tulevasta :D

Lähetetty: La 30.03.2013 17:46
Kirjoittaja kmarkkuv
kristian kirjoitti:Ymmärtääkseni mikään ei estä punnitsemasta kaverin konetta vaikka kerran viikossa. .
Jotkut vitsit naurattaa, toiset ei.....

Markku