Sivu 4/6

Re: Uusi purjelentäjän lupakirja SFCL ja siihen liittyvät AMC/GM ohjemateriaalit

Lähetetty: Ma 29.03.2021 12:11
Kirjoittaja Jore
Matti Huoviala kirjoitti: Ma 29.03.2021 11:27 Näin pääsiäisen alla ehdotan että pannaan jäitä hattuun ja katsotaan saako edunvalvonta ja viranomainen yhteistyössä ainakin tälle kaudelle toimivan ratkaisun. Toiveita on.

-M-
Iso syy kissan nostamiseen pöydälle oli se, ettei jäsenistöllä ole juurikaan mitään ajantasaista tietoa kuinka edunvalvonta hoitaa asiaa viranomaisiin päin. Tuntuu että hattu on ollut jäitä täynnä nimenomaan edunvalvonnan puolella, kun mitään tietoa ei ole saatavilla. Olisiko ilmailulehti hyvä areena pitää jäsenistö ajan tasalla?
Kyllä tuota easa SFCL pumaskaa on luettu, mutta kuten Paavali mainitsi, säädökset pitää lukea oikein. Kuten Paavali kirjoittikin: "Jos tarkoitus on, että viranomainen tekee kysymykset, valvoo kokeen ja tarkastaa sen niin, miksi sitä ei ole suoraan kirjoitettu ? Kysyn vaan."
Sitä kysyn minäkin, emmekä ole ainoita...

Re: Uusi purjelentäjän lupakirja SFCL ja siihen liittyvät AMC/GM ohjemateriaalit

Lähetetty: Ma 29.03.2021 17:01
Kirjoittaja Jore
Kun nyt oikein tarkkaan on tullut luettua lakitekstiä niin sieltä löytyi kohta,
"SFCL.005: Toimivaltainen viranomainen
Tässä liitteessä toimivaltaisella viranomaisella tarkoitetaan jäsenvaltion nimeämää viranomaista, jolta haetaan SPL lupakirjaa tai siihen liittyviä oikeuksia, kelpuutuksia tai todistuksia"

SFCL.135 b.1.
Hakijan velvollisuudet
1) Hakijan on suoritettava kaikki SPL-lupakirjan teoriakokeet saman jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen vastuun
alaisena.

Eli ainoastaan Traficom voi valvoa teoriakokeita, jolloin järkevintä olisi käyttää traficomin alaisia autokoulu toimipisteitä, jottei tarvitsisi matkustella suomea ristiin rastiin.

Re: Uusi purjelentäjän lupakirja SFCL ja siihen liittyvät AMC/GM ohjemateriaalit

Lähetetty: Ma 29.03.2021 19:17
Kirjoittaja Matti Huoviala
No voihan sitä säädösten kurssia pitää täälläkin.

Toimivaltainen viranomainen, tunnetaan myös nimellä competent authority, voi antaa tehtäviä pätevälle yksikölle josta myös qualified entity(QE) nimeä käytetään.

EU:ssa on nähty tarpeelliseksi että osa EASA:n tehtävistä voidaan antaa näille QE-toimijoille. Tähän liittyviä vaatimuksia on julkaistu mm. (EASA:n perusasetus) EU 216/2008 artiklassa 13 ja liitteessä V. Viimeisestä lainaus tässä:

13 artiklassa tarkoitettuja päteviä yksikköjä, jäljempänä ’pätevät yksiköt’ tai ’yksiköt’, koskevat vaatimukset
1. Yksikkö, sen johtaja ja tarkastuksista vastaava henkilökunta eivät saa suoranaisesti eivätkä valtuutettuina edustajina osallistua tuotteiden, osien, laitteiden, rakenneosien tai järjestelmien suunnitteluun , valmistukseen, markkinoille saattamiseen tai ylläpitoon eivätkä niiden toimintaan, käyttöön tai niillä tuotettavien palvelujen tarjoamiseen. Tämä ei sulje pois mahdollisuutta vaihtaa teknistä tietoa näihin osallistuvien organisaatioiden ja pätevän yksikön välillä.
2. Yksikön ja sertifiointitehtävistä vastaavan henkilöstön on suoritettava tehtävänsä mahdollisimman suurta ammatillista luotettavuutta ja teknistä pätevyyttä osoittaen, ja heidän on oltava riippumattomia kaikenlaisesta, erityisesti taloudellisesta painostuksesta ja kannusteista, jotka saattaisivat vaikuttaa heidän arviointiinsa taikka työskentelynsä tuloksiin, erityisesti sellaisten henkilöiden tai henkilöryhmien tahoilla, joille sertifiointitehtävien tuloksilla on merkitystä.
3. Yksiköllä on oltava riittävästi henkilökuntaa ja valmiuksia sertifiointiprosessiin liittyvien teknisten ja hallinnollisten tehtävien suorittamiseen; ...
4. Tutkinnasta vastaavalla henkilöstöllä on oltava
— hyvä tekninen ja ammatillinen koulutus,
— riittävät tiedot suorittamiensa sertifiointitehtävien vaatimuksista ja riittävä kokemus tällaisten tehtävien suorittamisesta,
— tarvittava kyky laatia ilmoituksia, asiakirjoja ja selostuksia, joilla osoitetaan tutkinnan suorittaminen.
5. Tutkintahenkilöstön puolueettomuus on taattava. Henkilöstön palkkaus ei saa riippua suoritettujen tutkintatehtävien määrästä tai tuloksista.
6. Yksikön on otettava vastuuvakuutus, ellei sen korvausvastuusta huolehdi jokin jäsenvaltio kansallisen lainsäädäntönsä mukaisesti.
7. Yksikön henkilöstöllä on ammatillinen salassapitovelvollisuus kaikkien niiden tietojen osalta, jotka se on hankkinut suorittaessaan tehtäviään tämän asetuksen mukaisesti.

Osa noista vaatimuksista liittyy selvästi etenkin ilma-alusten ja niiden osien suunnitteluun, valmistukseen ja huoltoon mutta säädöksiä sovelletaan tietenkin kaikkiin viranomaisen (EASA, ei traficom) tehtäviä suorittaviin QE-yksiköihin.

Tässä tulee muistaa, että meidän Suomalainen toimivaltainen viranomainen suorittaa EASA:n tehtäviä mm. pitäessään ilmailun teoriakokeita. Kansalliselle toimivaltaiselle viranomaiselle on siis annettu mahdollisuus antaa osa tehtävistä sellaiselle toimijalle joka voi täyttää tehtävään asetetut vaatimukset.

Viranomaisen toiminnasta tehtävien antamisesta QE:lle on kirjoitettu ARA.GEN.205 Allocation of tasks to qualified entities-kohdassa viranomaisvaatimuksia koskevassa Part-ARA:ssa. Näitä EASA:n partteja riittää...

QE:lle ei voi kuitenkaan delegoida mm. lupakirjojen myöntämistä.

Alkuperäiseen aiheeseen palataksemme, kokeiden pitäminen on siis mahdollista QE:lle. Ei ole täysin selvää onko edellytykset QE:lle täytettävissä harrastejärjestössä tai sen omistamassa yhtiössä. Jos edellytykset ovat olemassa, niin seuraava kiinnostava asian on edellytysten täyttämisen hinta (sekä eurot että työmäärä) eli kannattaako hommaan lähteä. Tuskin kannattaa jos käy kalliimmaksi kuin 33€/koe.

Ajokorttikokeiden järjestelmän käyttäminen on muuten ihan hyvä idea mutta valitettavasti se ei ole traficomin bisnes vaan brittiläisomisteisen Ajovarma-yhtiön liiketoimintaa. He tekevät sitä yksinoikeudella Suomessa. Traficom on siis ulkoistanut kyseisen palvelun Ajovarmalle. Vaikka Ajovarmaa voisi ajatella tehtävään koska he jo tekevät vastaavaa tieliikenteen puolella, on minun ainakin vaikea uskoa Ajovarman henkilöstön täyttävän ylläolevan kohdan 4 vaatimuksia.
Ajovarman kanssa homma siis alkaisi nollasta. Siitä pitäisi ensin saada QE ja sitten alkaa pyörittämään koerumbaa 50 +/- kokelaalle vuodessa. Kuka haluaa esittää valistuneen arvauksen heidän kiinnostuksestaan ottaa tehtävä vastaan?
Tämän lisäksi Ajovarman teoriakokeisiin on liittynyt median tietojen mukaan väärinkäytösepäilyjä ja kovaa kritiikkiä koetilaisuuksien ruuhkautumisesta.

Itse uskon edelleen että edunvalvonta voi tässä tuottaa ihan ratkaisun.

-M-

Re: Uusi purjelentäjän lupakirja SFCL ja siihen liittyvät AMC/GM ohjemateriaalit

Lähetetty: Ma 29.03.2021 19:53
Kirjoittaja papafox-Sakke
Jore kirjoitti: Ma 29.03.2021 17:01 SFCL.135 b.1.
Hakijan velvollisuudet
1) Hakijan on suoritettava kaikki SPL-lupakirjan teoriakokeet saman jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen vastuun
alaisena.
Eli ainoastaan Traficom voi valvoa teoriakokeita, jolloin järkevintä olisi käyttää traficomin alaisia autokoulu toimipisteitä, jottei tarvitsisi matkustella suomea ristiin rastiin.
Mahdoitko sortua Paavalin moittimaan liian tiukkaan tulkintaan? Tuossahan sanotaan "vastuun alaisena", joka voisi tarkoittaa että viranomainen valtuuttaa jonkun valvomaan kokeita, ja valvoo sen jälkeen että homma sujuu. Viranomainen siis kantaa vastuunsa. Ihan analogista vaikkapa Part-M toiminnan kanssa.

Matti on jo moneen kertaan sanonut tämän saman, joten kontribuutioni taisi jäädä aika vähäiseksi.

Re: Uusi purjelentäjän lupakirja SFCL ja siihen liittyvät AMC/GM ohjemateriaalit

Lähetetty: Ma 29.03.2021 20:45
Kirjoittaja Jore
papafox-Sakke kirjoitti: Ma 29.03.2021 19:53
Jore kirjoitti: Ma 29.03.2021 17:01 SFCL.135 b.1.
Hakijan velvollisuudet
1) Hakijan on suoritettava kaikki SPL-lupakirjan teoriakokeet saman jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen vastuun
alaisena.
Eli ainoastaan Traficom voi valvoa teoriakokeita, jolloin järkevintä olisi käyttää traficomin alaisia autokoulu toimipisteitä, jottei tarvitsisi matkustella suomea ristiin rastiin.
Mahdoitko sortua Paavalin moittimaan liian tiukkaan tulkintaan? Tuossahan sanotaan "vastuun alaisena", joka voisi tarkoittaa että viranomainen valtuuttaa jonkun valvomaan kokeita, ja valvoo sen jälkeen että homma sujuu. Viranomainen siis kantaa vastuunsa. Ihan analogista vaikkapa Part-M toiminnan kanssa.

Matti on jo moneen kertaan sanonut tämän saman, joten kontribuutioni taisi jäädä aika vähäiseksi.
Niinpä taisin sortua😂. Näin siinä käy kun lukee liikaa "lakia"😣. Nostetaan taas kissa pöydälle ja paijataan sitä vastakarvaan, jospa sieltä se oikea vastaus löytyisi! Kiitos, papafox-Sakke, navigointivirheeni oikomisessa😊

Re: Uusi purjelentäjän lupakirja SFCL ja siihen liittyvät AMC/GM ohjemateriaalit

Lähetetty: Ti 30.03.2021 00:21
Kirjoittaja Jore
Jore kirjoitti: Ma 22.03.2021 15:42 Kiva että on herännyt edes vähän keskustelua ja kannanottoja. Siis, eihän teoriakokeiden pitäisi maksaa mitään. Ja kyllä ne kokeet tulisi voida valvoa DTO koulutusorganisaation taholta. Siksi on olemassa auditointijärjestelmä, jotta lipsuvat organisaatiot olisivat varpaillaan.
Ei myöskään lupakirjan lääkärintodistuksesta pitäisi joutua maksamaan mitään traficomille. Maksaako autoilijat kun käyvät esim ikätarkistuksessa?

Enemmän vastuuta kerhoille, niin osaaminen paranee. Luotan suomalaisiin kyllä niin paljon että traficomin tulisi antaa ns löysää, eikä kiristää valvontaa yli järjen juoksun. Kuten sanoin, auditointi olisi riittävä valvontamenenelmä monessa kohtaa.
Eli palataan taas tähän kohtaan jossa totesin kuten papafox-Sakkekin sanoi että "vastuun alaisena" tarkoittaa että traficom voi valtuuttaa esim DTO:n valvomaan kokeita ja valvoo sitten (eli auditoi), että homma sujuu.

Re: Uusi purjelentäjän lupakirja SFCL ja siihen liittyvät AMC/GM ohjemateriaalit

Lähetetty: Ti 30.03.2021 07:56
Kirjoittaja Matti Huoviala
papafox-Sakke kirjoitti: Ma 29.03.2021 19:53 Matti on jo moneen kertaan sanonut tämän saman,
Väärin sanottu!

-M-

Re: Uusi purjelentäjän lupakirja SFCL ja siihen liittyvät AMC/GM ohjemateriaalit

Lähetetty: Ti 30.03.2021 10:20
Kirjoittaja t.a.t.u
Jore kirjoitti: Ma 22.03.2021 15:42 Ei myöskään lupakirjan lääkärintodistuksesta pitäisi joutua maksamaan mitään traficomille. Maksaako autoilijat kun käyvät esim ikätarkistuksessa?
Mistä se sitten rahoitetaan, kun verorahoillakaan sitä ei voida maksaa? Autoilijat maksavat kun käyvät ikätarkastuksessa ajokorttiluvan kautta. Se, että ajokortteja on Suomessa suunnilleen tuhat kertaa niin paljon kuin lupakirjoja ja lääketieteellisiä kelpoisuustodistuksia, selittää ehkä sen, että niiden yksikkökustannus on alempi (ajokorttilupahakemus 37 euroa tiskillä, 22 euroa verkossa).

Jossain maassa voi olla halvempaa ja teoriakokeetkin voivat olla suorastaan ilmaisia, mutta niissä maissa toiminta rahoitetaan sitten mitä todennäköisimmin verovaroista. Suomessa on päätetty, että näitä ei järjestetä verovaroin, jonka vuoksi niistä peritään LVM:n säätämä maksu. Oikea osoite asiaa koskevalle palautteelle lienee eduskunta tai valtioneuvosto, ei esimerkiksi Traficom.

Re: Uusi purjelentäjän lupakirja SFCL ja siihen liittyvät AMC/GM ohjemateriaalit

Lähetetty: Ti 30.03.2021 10:23
Kirjoittaja t.a.t.u
papafox-Sakke kirjoitti: Ma 29.03.2021 19:53
Jore kirjoitti: Ma 29.03.2021 17:01 SFCL.135 b.1.
Hakijan velvollisuudet
1) Hakijan on suoritettava kaikki SPL-lupakirjan teoriakokeet saman jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen vastuun
alaisena.
Eli ainoastaan Traficom voi valvoa teoriakokeita, jolloin järkevintä olisi käyttää traficomin alaisia autokoulu toimipisteitä, jottei tarvitsisi matkustella suomea ristiin rastiin.
Mahdoitko sortua Paavalin moittimaan liian tiukkaan tulkintaan? Tuossahan sanotaan "vastuun alaisena", joka voisi tarkoittaa että viranomainen valtuuttaa jonkun valvomaan kokeita, ja valvoo sen jälkeen että homma sujuu. Viranomainen siis kantaa vastuunsa. Ihan analogista vaikkapa Part-M toiminnan kanssa.

Matti on jo moneen kertaan sanonut tämän saman, joten kontribuutioni taisi jäädä aika vähäiseksi.
Ei pidä paikkaansa. Part-M -toimintaa (esimerkiksi subpart-F ilma-alusten huoltotoimintaa tai subpart-G jatkuvan lentokelpoisuuden valvontatoimintaa) ei tehdä viranomaisen vastuun alaisena, vaan siitä on vastuussa organisaatio. Viranomainen toki valvoo ja auditoi, mutta vastuu toiminnasta muuten ei ole millään tavalla viranomaisella.

En sano, etteikö viranomainen voisi valtuuttaa jonkun muun pitämään niitä kokeita, mutta mitään analogiaa vastuulla ja itse asialla ei ole toimilupiin perustuvaan toimintaan. Tästä seuraa myös ero laskutuksessa: viranomaissuoritteen laskuttaa edelleen viranomainen ja se kokeen järjestämiseen osallistuva taho ei saa laskuttaa siitä, eikä saa vaivastaan myöskään korvausta viranomaiselta. Hinta on kokeen tekijälle siis aivan sama, teki kokeen sitten Traficomilla Kumpulantiellä tai jonkun muun organisaation tiloissa. Part-M:n alaisia palveluita se palveluiden tuottaja saa laskuttaa viranomaiselta vapaasti riippumatta siitä, mitä viranomaisen maksuasetuksessa mahdollisesti on säädetty viranomaisen maksullisista suoritteista.

ARA.GEN.205 mukainen QE olisi sitten asia erikseen, kuten ylempänä on käsitelty.

Re: Uusi purjelentäjän lupakirja SFCL ja siihen liittyvät AMC/GM ohjemateriaalit

Lähetetty: Ti 30.03.2021 10:39
Kirjoittaja t.a.t.u
Matti Huoviala kirjoitti: Ma 22.03.2021 23:13 Kuten aikaisemmin sanoin, ei harrastetoimijoilla ole ihan helppo tehtävä vakuuttaa viranomaista kyvystämme hoitaa valvontatehtävät kunnolla.
Huomautan vielä ettei esimerkiksi kokeiden pitäminen ole talkootyötä ihan talkootyön määritelmänkään mukaan, se on työtä jota kuka tahansa voi tehdä. Kokeen valvojat (kuten tarkastuslentäjät ja lennonopettajat) eivät voi olla tehtävässä ilman erikoiskoulutusta.
Montakos kertaa olet ollut valvomassa viranomaiskokeita? Minä olen niitä valvonut, mutta en ole saanut siihen mitään sellaista perehdytystä, josta voisi puhua erikoiskoulutuksena. Jos lennonopetusta katsotaan voitavan tehdä "talkoilla", niin myös koevalvontaa voidaan tehdä "talkoilla", koska jälkimmäinen ei vaadi kuin lyhyen perehdytyksen sille, joka valvoo.

Re: Uusi purjelentäjän lupakirja SFCL ja siihen liittyvät AMC/GM ohjemateriaalit

Lähetetty: Ti 30.03.2021 13:50
Kirjoittaja Matti Huoviala
t.a.t.u kirjoitti: Ti 30.03.2021 10:39 Montakos kertaa olet ollut valvomassa viranomaiskokeita? Minä olen niitä valvonut, mutta en ole saanut siihen mitään sellaista perehdytystä, josta voisi puhua erikoiskoulutuksena. Jos lennonopetusta katsotaan voitavan tehdä "talkoilla", niin myös koevalvontaa voidaan tehdä "talkoilla", koska jälkimmäinen ei vaadi kuin lyhyen perehdytyksen sille, joka valvoo.
En ole koevalvontoja hoitanut viranomaiselle. Tietoni perustuvat vuosia vanhaan sopimusluonnokseen jolla trafi aikanaan lähestyi meitä koeasiassa. Joku perehdytys ja nimetyt henkilöt siinä oli vaatimuksena. Taidettiin vaatia myös laitteet. Sikäli ei siis käy kenelle vaan nyt sattuu aidan vierellä seisoskelemaan.

Se, että tehdään ilman korvausta ei tee hommasta talkoita.
Jos kokeiden järjestäminen edellyttää jonkinmoista varustelua niin silloin mielestäni niistä olisi kohtuullista jotain maksaa.

Opiston näkökulmasta se QE tälle pienelle koesektorille olisi hyvä homma jos se on mahdollinen (säädösten ja kulujen kanssa). Meillä on joka tapauksessa sekä kysymyksiä että järjestelmä ja useita toimipisteitä joissa hommaan saadaan henkilöt brieffattua.

-M-

Re: Uusi purjelentäjän lupakirja SFCL ja siihen liittyvät AMC/GM ohjemateriaalit

Lähetetty: Ti 30.03.2021 14:38
Kirjoittaja Jore
Matti Huoviala kirjoitti: Ti 30.03.2021 13:50 Meillä on joka tapauksessa sekä kysymyksiä että järjestelmä ja useita toimipisteitä joissa hommaan saadaan henkilöt brieffattua.

-M-
Missä kaikkialla nämä toimipisteet sil/suiolla olisi joissa kokeet voisi käydä suorittamassa? Suorittaisivatko nuo brieffatut kokeiden valvomisen talkoilla? Mitä summaa arvelisit kokeiden kokonaiskustannuksiksi?

Re: Uusi purjelentäjän lupakirja SFCL ja siihen liittyvät AMC/GM ohjemateriaalit

Lähetetty: Ti 30.03.2021 15:22
Kirjoittaja Matti Huoviala
Jore kirjoitti: Ti 30.03.2021 14:38 Missä kaikkialla nämä toimipisteet sil/suiolla olisi joissa kokeet voisi käydä suorittamassa? Suorittaisivatko nuo brieffatut kokeiden valvomisen talkoilla? Mitä summaa arvelisit kokeiden kokonaiskustannuksiksi?
Ei ole vielä kasassa sellaisia tietoja joilla voisi vastata, on vain toiveikkaita näkemyksiä.
Ei kyllä ole tiedossa sitäkään voidaanko pitää niitä kokeita.

-M-

Re: Uusi purjelentäjän lupakirja SFCL ja siihen liittyvät AMC/GM ohjemateriaalit

Lähetetty: Ti 30.03.2021 16:50
Kirjoittaja Jore
Matti Huoviala kirjoitti: Ti 30.03.2021 15:22
Jore kirjoitti: Ti 30.03.2021 14:38 Missä kaikkialla nämä toimipisteet sil/suiolla olisi joissa kokeet voisi käydä suorittamassa? Suorittaisivatko nuo brieffatut kokeiden valvomisen talkoilla? Mitä summaa arvelisit kokeiden kokonaiskustannuksiksi?
Ei ole vielä kasassa sellaisia tietoja joilla voisi vastata, on vain toiveikkaita näkemyksiä.
Ei kyllä ole tiedossa sitäkään voidaanko pitää niitä kokeita.

-M-
En nyt oikein ymmärrä. Edellisessä viestissä ilmoitit selkeästi:" Meillä on joka tapauksessa sekä kysymyksiä että järjestelmä ja useita toimipisteitä joissa hommaan saadaan henkilöt brieffattua."

Onko teillä "USEITA TOIMIPISTEITÄ" vai ei? Ensin on tietoa ja sitten ei olekaan tietoa. Näyttää siltä että tämän kauden osalta voidaan purjelennon teoriakokeiden suorittamistoiveet unohtaa. Hyvinpä on edunvalvonta hoitanut hommiaan😣

Re: Uusi purjelentäjän lupakirja SFCL ja siihen liittyvät AMC/GM ohjemateriaalit

Lähetetty: Ti 30.03.2021 19:29
Kirjoittaja Matti Huoviala
Jore kirjoitti: Ti 30.03.2021 16:50 En nyt oikein ymmärrä. Edellisessä viestissä ilmoitit selkeästi:" Meillä on joka tapauksessa sekä kysymyksiä että järjestelmä ja useita toimipisteitä joissa hommaan saadaan henkilöt brieffattua."

Onko teillä "USEITA TOIMIPISTEITÄ" vai ei? Ensin on tietoa ja sitten ei olekaan tietoa. Näyttää siltä että tämän kauden osalta voidaan purjelennon teoriakokeiden suorittamistoiveet unohtaa. Hyvinpä on edunvalvonta hoitanut hommiaan😣
Nyt minulle tulee sellainen tunne että nimimerkki Jorea vituttaa ihan kaikki, anteeksi kielenkäyttöni.

Yritetään vielä kerran: Opisto mielellään, jos viranomaisen sallii, järjestää omalla koejärjestelmällään niitä kokeita purjelentolupakirjoja varten valituissa toimipisteissään. Ennen kuin on sovittu onko ylipäätään mahdollista ja ehdot tiedossa kokeiden pitämisestä niin ei ole mahdollista arvioida missä paikkakunnilla ja millä hinnoilla kokeita voidaan pitää.

Opiston toiminnassa purjelennon verkkoteoria on tärkeä oppilasryhmä. Kokeiden järjestäminen harrastajalle järkevästi on meille tärkeä tavoite ja edesauttaa verkkoteoriakurssin kehittämistä. Haluamme tarjota oppilaillemme tässäkin hyvää palvelua.

Aivan hetki sitten sain hyväksynnän SPL-etäteoriakurssille. Kurssi kattaa myös TMG-moottoripurjekoneen tietosisällön.
Aloitamme vanhojen GPL-kurssilaisten siirtämisen uudelle kurssille huomenna ja samalla kurssi aukeaa uusille ilmoittautuneille.
Vanhat GPL-oppilaat saavat jatkaa ilman lisämaksuja uudella kurssilla. Uusille oppilaille on uudet hinnat ja yhteistyökumppaneiden ryhmille omansa.
Kurssilla on uudet, EASA-oppiaiheiden mukaiset oppimateriaalit. Oppimateriaalia oli tuottamassa 5 kokenutta lennonopettajaa, heille suuri kiitos työstä. Lopputuloksena on melkoinen sivumäärä aineistoa luettavaksi. Tämä aineisto on sovittu PT:n kanssa käytettäväksi uudessa oppikirjassa.
Koulun omia kokeita varten meillä on tässä vaiheessa noin 550 kysymyksen kysymyspankki (jakautuu 9 aiheen kysymyksiin). EASA:n viranomaiskokeissa vaaditaan 120 koekysymyksen loppukokeita (kaikki aiheet yhteensä, jako löytyy AMC1 SFCL.135) eli Opiston kysymyspankki on 4x, melkein 5x. Tätä kysymyspankkia olemme ajatelleet myös viranomaiskokeissa käytettäväksi jos se homma mahdollistuu.

Näillä eväillä innokkaimmat kurssilaiset pääsevät purjelennon teoriaopintojen makuun jo ennen pääsiäistä.
Itse pidän tätä jonkinlaisena etuna purjelentolajille.

-M-

Re: Uusi purjelentäjän lupakirja SFCL ja siihen liittyvät AMC/GM ohjemateriaalit

Lähetetty: Ti 30.03.2021 20:24
Kirjoittaja Jore
Se että nostin kissan pöydälle ei kuvaa mainitsemaasi olotilaa ja jota kielenkäyttöä pyysit anteeksi. Saat anteeksi.
Toivottavasti sinulla itselläsi ei ole mainitsemaasi olotilaa. Ihan oikeasti. Olen pahoillani jos on, mutta ihan oikeasti. Halusin herättää keskustelua teoriakokeiden järjestämisestä, jotta ehkä jotain kautta jäsenistö saisi ajantasaista ja oikeaa tietoa.

Re: Uusi purjelentäjän lupakirja SFCL ja siihen liittyvät AMC/GM ohjemateriaalit

Lähetetty: Ti 30.03.2021 21:04
Kirjoittaja jyri
Tästä debatista tulee mieleen takavuosien lohkaisu, jonka mukaan suomalainen maatalouspolitiikka on niin monimutkainen vyyhti, ettei sitä ymmärrä kuin yksi ihminen ja hänkin väärin. Toimivaltaiset viranomaiset EASA:ssa ovat onnistuneet saamaan niinkin yksinkertaisesta asiasta kuin purjelentäjän lupakirjasta, sen teorioista ja niiden tenttimisestä niin kafkamaisen vyyhdin, ettei sitä näytä ymmärtävän kuin yksi ihminen (Huovialan Matti). Toivottavasti hän sentään ymmärtää sen oikein.
Palataan tämän sinänsä hyvin tervetulleen keskustelun alkulähteille. Pertti kirjoitti 12.3. näin: "Jos en ole aivan väärin ymmärtänyt, on uusien purjelentäjien aloituskynnys pikkuisen pompsahtanut. Toivottavasti olen ymmärtänyt väärin."
Sori vaan Pertti. Et ole ymmärtänyt väärin.
Jyri

Re: Uusi purjelentäjän lupakirja SFCL ja siihen liittyvät AMC/GM ohjemateriaalit

Lähetetty: Ti 30.03.2021 22:20
Kirjoittaja t.a.t.u
Matti Huoviala kirjoitti: Ti 30.03.2021 13:50 En ole koevalvontoja hoitanut viranomaiselle. Tietoni perustuvat vuosia vanhaan sopimusluonnokseen jolla trafi aikanaan lähestyi meitä koeasiassa. Joku perehdytys ja nimetyt henkilöt siinä oli vaatimuksena. Taidettiin vaatia myös laitteet. Sikäli ei siis käy kenelle vaan nyt sattuu aidan vierellä seisoskelemaan.
Sähköisten kokeiden osalta tarvitaan tosiaan tietokoneet siihen tarkoitukseen valmisteltuina, se ei toki kelpaa että otetaan mikä tahansa kone ja klikataan siitä nettiselain auki (koejärjestelmä itsessään on selainpohjainen). Koska kokeista vastaa viranomainen, niitä ei voi tehdä milloin sattuu, vaan asia pitää koordinoida viranomaisen kanssa ja käytännössähän se tällä hetkellä tarkoittaa, että niiden tekeminen onnistuu virka-aikoina, eikä muulloin. Koetilaisuuden valvoja kun ei voi millään tavalla "hallinnoida" koejärjestelmää, vaan sen avaamisen ja sulkemisen, sekä mahdollisiin ongelmatilanteisiin liittyvät hyvitykset (sähköt katki, netti katki, windows kaatuu, jne) hoitaa viranomainen omasta toimipisteestään.

Mahdollisen siirtymäajan paperikokeiden kanssa olisi varmaan helpompaa, jos viranomaisella riittäisi into tuottaa ja tarkastaa sellaiset.

Re: Uusi purjelentäjän lupakirja SFCL ja siihen liittyvät AMC/GM ohjemateriaalit

Lähetetty: Ke 31.03.2021 16:49
Kirjoittaja Wille
Kovasti olen minäkin lueskellut uusia dokumentteja. Olen löytänyt myös kohdat, jossa todetaan, että yksinlennot ovat sallittuja vasta oppilaan täytettyä 14 vuotta (lennot voi siis aloittaa vaikka 12 vuotiaana). Lupakirjan voi saada vanhaan malliin 16 vuotiaana.

Nyt sain tietää, että SUIO:n teoriakurssilla ikäraja on 15 vuotta. Mihin tämä mahtaa perustua ja kovasti kiinnostaa se, että kuka näin on määritellyt? Näyttää siltä, että ihan oma teoriakurssi täytyy sittenkin järjestää.

Ihmettelee Wille

Re: Uusi purjelentäjän lupakirja SFCL ja siihen liittyvät AMC/GM ohjemateriaalit

Lähetetty: Pe 02.04.2021 09:02
Kirjoittaja Kaitsu M.
Me "laji-ihmiset" täällä keskenämme höpisemme, perustelemme (ja jo suunnittelemme!) ja väittelemme että kuka ja millä ”koulutuksella ja valtuuksilla” voi valvoa kokeita. Tai minkälaisilla siihen hyväksytyillä tietokoneilla niitä voisi tehdä. Voi luoja meitä auttakoon, alas on vajottu.

Kuis ylioppilaskokeet? Kuka ja millä vehkeillä? Minkälaisen "kokeenvalvojakoulutuksen" opettajat saa? Näyttäkää mulle se sisältö-osa ja vaatimukset luokio-opettajan koulutuksesta. Ja eikö kokeen voi tehdä omalla tietoneelle? En tiedä mutta näin olen ymmärtänyt. Siinä sentään ollaan ”pääsykokeissa elämään”, mikä on vähän isompi juttu kun purjelentokoneen ohjaaminen. Vähän suhteellisuuden tajua näihin höpinöihin. Tai miettikääpäs, että perheen saa perustaa ja lapsia tehdä ilman mitään kokeita. Huimaa hommaa.

Purjelennon ei tarvitse eikä pidä olla ilmaista. Täysin turhia ja perusteettomia tuulesta temmattuja ”jostain vaan syntyviä” kuluja ei voi eikä tarvitse hyväksyä. Purjelentäminen purjelentokoneella on niin helvetin hienoa hommaa, että pelkästään sen takia sen puolesta voi tapella verissä päin. Enkä toisaalta sano, että kaikki säätely on pahasta. Joku tolkkuhan näissä pitäisi olla.